Smittevern

Smittevernregler

 • Syke personer skal holde seg hjemme, dette inkluderer også personer med milde luftveis-symptomer
 • Vask hender godt med såpe før du kommer til DDD Dansestudio og Atletix
 • Vask/sprite hender ved ankomst/avreise til DDD Dansestudio og Atletix
 • Hyppig håndvask dersom du oppholder deg i lokalene over lenger tid
 • Når du ankommer DDD Dansestudio og Atletix ta av utesko og bytt gjerne til dansesko eller ha på sokker.
 • Møt ferdig skiftet til dansetimen
 • Ta vare på egne klær, sko, ting i egen bag som plasseres i egen sone
 • Ha med egen drikkeflaske, det er ikke tillatt å drikke fra vasken
 • Møt presist til tiden som er oppgitt til deg og din gruppe. Ikke møt opp før tiden og ikke bli igjen i lokalene etter trening.
 • Møt helst opp alene uten foresatte. Foreldre/foresatte som venter på elever kan ikke oppholde seg i DDD eller Atletix sine lokaler. (Unntak med minste elevene 3-6 år)
 • Hold avstand til andre og følg generelle smitterverntiltak opplyst av DDD Dansestudio

SMITTEVERNTILTAK GJENNOMFØRT AV DDD DANSESTUDIO HØSTEN 2020

Reduksjon av trengsel og kontaktpunkt

 • Maks 20 elever per gruppe eller kohorter med gruppe avstand i saler
 • Gruppe med elever over 19 år forholder seg til soner markert med tape slik at 1 meters regelen kan opprettholdes, vi anbefaler også de under 19 år til å passe på og holde 1 meters avstand under timen.
 • Ingen foresatte får oppholde seg i DDD eller Atletix sine lokaler

Tydelig informasjon og opplæring

 • Alle våre pedagoger og assistenter får opplæring av smitteverntiltak før undervisning
 • Det er alltid en ansvarlig smittervern leder tilstede når det er elever eller undervisning i lokalet
 • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tydelig opplyst via informasjonsplakater
 • Informasjon om gjeldende smitteverntilak er lagt ut på www.aktivitetshuset.no før oppstart

Ekstra renhold

 • Det er satt av 10 min til renhold av dansestudio mellom hver gruppe
 • Toaletter/vasker blir vasket flere ganger daglig og det er iverksatt rutiner for dette
 • Håndvask, håndsprit og tørkepapir er alltid lett tilgjengelig i våre lokaler og på våre toalett
 • Ekstra renhold av alle kontaktflater i åpningstidene
Resepsjonens åpningstider
Mandag: 12-16
Tirsdag: 09-15
Onsdag: 14-19
Torsdag: 12-18
Fredag: 09-15
Nøkkelkort har tilgang 05:00-24:00