Reglement

DDD

 • Semesteret har en varighet på 14 uker inkludert forestilling.
 • All påmelding er bindene, og full semesteravgift vil bli innkrevd dersom evt. avmelding ikke er gitt direkte til vårt kontor før semesterstart. DDD Dansestudio forbeholder seg retten til å gi plassen til andre elever dersom semesteravgiften ikke betales på forfall.
 • Nye elever som ikke ønsker å fullføre semesteret etter 1. time, vil få refundert semesteravgiften med fratrekk av kr 150,- pr. kurs. Dersom eleven ikke ønsker å fortsette, må beskjed om dette gis direkte til vårt kontor i løpet av 1. uke. Dersom en elev ikke ønsker å fortsette etter flere uker, må full semesteravgift betales.
 • Elevene bør merke treningstøy. DDD Dansestudio er ikke erstatnings-ansvarlig for tap av eiendeler, men gjenglemt tøy og lignende legges i "glemtkurven". Det som ikke hentes, vil gis til UFF eller lignende etter 1 måned.

NB!

 • Elever må ikke bruke koreografi eller øvelser de lærer til fremvisninger i egen regi, skolesammenheng o.l. uten at det er klarert med DDD Dansestudio og pedagogen.
 • DDD Dansestudio har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening eller forestillinger.
 • DDD Dansestudio står fritt til å bruke bilder fra forestillinger/undervisning i reklame- og pressemateriale.
 • DDD Dansestudio forbeholder seg retten til å avlyse kurs med få påmeldte elever. Eleven vil få tilbud om alternative kurs eller får refundert semester-avgiften.

TTT

OMRÅDET ER KAMERAOVERVÅKET! OPPTAK BLIR GJENNOMGÅTT DAGLIG

 • Ved tap av adgangskort må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets mistede adgangskort før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangskort iht gjeldene prisliste (400,-) For innaktive medlemmer som har det gamle nøkkelkort koster det 200,- og reaktivere. For nytt medlemskort 400,-.
 • Adgangskort. Dette er personlig og skal alltid registreres ved ankomst. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn på senteret. Dette gjelder også andre medlemmer. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr 3.000,-.
 • Medlemmet er selv ansvarlige for og rydde etter seg.Alt treningsutstyr vekter og manualer skal settes på plass. ved gjentatte forseelser blir medlemsskap umiddelbaert inndratt. NB! Video overvåking sjekkes hver dag. Eventuelle skader eller omkostinger skal dekkes av medlemmet.
 • Studio er åpent fra klokken 06.00.-24.00. Fra klokken 24.00 blir alarmen automatisk påslått. medlemmer som ikke er ute i tide vil stå erstatningsansvarlig ved utrykning av vaktselskap. minstebeløp 3000,-.
 • TTT skal være et rus og dopingfritt studio, brudd på dette vil medføre inndragning av medlemskapet.
 • Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i kraft.
 • Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan hele kontraktens restbeløp kreves innbetalt omgående.
 • Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.
 • All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.
 • Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan medlemmet bortvises umiddelbart, samt avtalen bringes til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.
 • Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.
 • Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra senteret. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, kan medlemskapet bringes til opphør med øyeblikkelig virkning.
Resepsjonens åpningstider
Mandag: 12-16
Tirsdag: 09-15
Onsdag: 16-18
Torsdag: 12-18
Fredag: 09-15
Nøkkelkort har tilgang 05:00-24:00