RESEPSJONENS ÅPNIGSTIDER
Mandag og onsdag: 14-20
Tirsdag og fredag: 09-15
Torsdag: 12-18

ÅPNINGSTIDER
Mandag og onsdag: 14-20
Tirsdag og fredag: 09-15
Torsdag: 12-18
Daglig fra 05-24 med nøkkelkort